Wat zijn F-gassen (HFK’s)?

F-gassen of HFK’s zijn gefluoreerde broeikasgassen. De toename van deze broeikasgassen in de atmosfeer versterkt het zogenaamde broeikasgaseffect. Hierdoor warmt de aarde op. De F-gassen vormen dus een ernstige bedreiging voor het milieu. F-gassen worden veel gebruikt in klimaatinstallaties en koelsystemen. Voor u als gebouwbeheerder en eigenaar van koel- en klimaatinstallaties kan dit grote gevolgen hebben.

F-gassenverordening

F-gassenverordening (EU) nr. 517/2014 is op dit moment van kracht. Doel van de verordening is het verminderen van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen, waardoor het milieu beschermd wordt. De Europese F-gassenverordening geldt voor alle koudemiddelen onder de noemer “gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen” (HFK’s).
In 2021 zal de Europese Commissie een herziening uitvoeren van de F-gassenverordening (2014), om te evalueren hoe de verordening functioneert en of aanpassingen gewenst zijn.

Totaal Techniek Groep is F-gassen-gecertificeerd

Totaal Techniek Groep is F-gassen-gecertificeerd en voldoet hiermee aan de laatste wet- en regelgeving conform de F-Gassenverordening. Dit betekent dat we werken volgens de strengste milieueisen aan het gebruik van koudemiddelen in onder andere stationaire koelinstallaties, airconditioners en warmtepompen. Deze eisen hebben betrekking op installatie en onderhoud.

Wij kunnen de F-gassen inspectie snel en eenvoudig voor u regelen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op en vraag naar één van onze specialisten.

Contact