Privacy Statement

Totaal Techniek Groep respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.totaaltechniekgroep.nl (hierna: “Site”).

Totaal Techniek Groep gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen u en Totaal Techniek Groep wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens.