Kwaliteit en veiligheid

De verschillende bedrijven binnen de Totaal Techniek Groep beschikken over verschillende certificeringen en keurmerken. Als opdrachtgever wil je er verzekerd van zijn dat je kwaliteit in huis haalt, waarmee veiligheid is verzekerd. Kwaliteit wordt onder meer verkregen doordat alle disciplines duidelijk en gestructureerd met elkaar communiceren en er gewerkt wordt op opgeruimde werkplekken en bouwplaatsen. Om transparantie te creëren voor onze medewerkers en opdrachtgevers is ons kwaliteitsbeleid vastgelegd in ons ISO9001 kwaliteitshandboek.

 • ISO 9001 certificering

  De ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onder van het proces in de organisatie voor ons te leveren diensten. Met de ISO 9001 borgen wij continue verbetering van kwaliteit. Door middel van deze certificering kunnen we steeds beter voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

   

  TTG bedrijven die beschikken over een ISO 9001 certificaat zijn:

  • TotalKlima B.V.
  • TotalElektra B.V.
 • BRL 6000 certificering (deelgebied 1, 2 en 3)

  BRL 6000 certificering garandeert de kwaliteit van het ontwerp en de aanleg van installaties in de bouwsector. BRL 6000 is geen norm, maar een beoordelingsrichtlijn onder beheer van KvINL, een specifiek keurmerk voor de installatiesector. Hiermee wordt aangetoond dat zowel het ontwerp als de aanleg van de installaties voldoen aan wettelijke eisen en gestelde veiligheidsvoorwaarden. Het BRL 6000 certificaat biedt de zekerheid voor opdrachtgevers en consumenten dat de installaties duurzaam en veilig zijn ontworpen.

   

  TTG bedrijven die beschikken over een BRL 6000 certificaat zijn:

  • KR Elektrotechnieken B.V.
 • VCA certificering

  Met onze VCA certificering tonen wij aan dat we ons Veiligheid Gezondheid en Milieu beheersysteem op orde hebben. Het VCA-certificaat moet dan ook de veiligheid van een werkplek verbeteren door ervoor te zorgen dat verschillende partijen bewust zijn van de gevaren om zich heen en hoe hier mee om te gaan. Tevens geeft dit certificaat aan dat het bedrijf aan de noodzakelijke veiligheidseisen voldoet en biedt dus extra garanties aan de klant. Een opdrachtgever mag erop vertrouwen, dat wanneer een bedrijf VCA gecertificeerd is, de uit te voeren werkzaamheden de veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar brengen.

   

  TTG bedrijven die beschikken over een VCA certificaat zijn:

  • TotalKlima B.V.
  • TotalElektra B.V.
  • KR Elektrotechnieken B.V.
  • KlimaPlan Klimaattechniek B.V.
 • ISO 14001 certificering

  ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. De basis voor het milieumanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). Met ISO 14001 laten we zien dat we op een systematische wijze onze milieuverantwoordelijkheden managen en het milieubeleid hebben verankerd in onze algemene bedrijfsstrategie. Dit draagt bij aan de milieupijler van duurzaamheid.

   

  TTG bedrijven die beschikken over een ISO 9001 certificaat zijn:

  • TotalKlima B.V.
 • Erkend leerbedrijf

  Wij leiden graag mensen op. Sinds 1 augustus 2015 is dit het landelijk beeldmerk voor alle erkende leerbedrijven. Dit beeldmerk laat zien dat we mbo-studenten opleiden binnen ons bedrijf.

 • NVKL erkenning

  Wij zijn aangesloten bij de NVKL. De NVKL is een brancheorganisatie voor leveranciers en erkende installateurs op het gebied van koudetechniek en klimaatbeheersing.

 • F-gassen certificering

  In dit keurmerk zijn de eisen vastgelegd voor certificatie F-Gassen voor bedrijven. Bij werkzaamheden voor derden is het hebben van dit certificaat verplicht. Deze regeling borgt dat een BRL-100 gecertificeerd persoon de controles en onderhoud aan installaties uitvoert namens een gecertificeerd bedrijf.

 • SCIOS certificering

  De stichting SCIOS is eigenaar van, beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. In de certificatieregeling worden regels beschreven voor de certificatie van bedrijven en zijnde eisen vastgelegd ten aanzien van opleiding en ervaring van personen die werkzaam zijn bij SCIOS gecertificeerde bedrijven. Onze opdrachtgevers zijn verzekerd dat wij werken conform de geldende wet- en regelgeving. Wij leveren hierdoor constante kwaliteit bij het uitvoeren van Periodiek Onderhoud en Periodieke Inspecties.