Ons beleid

De medewerkers van Totaal Techniek Groep leveren dagelijks een belangrijke bijdrage aan de technische oplossingen van vele gebouwen. Een veilige omgeving begint bij het creëren van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers zelf waardoor zij en derden niet onnodig worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s. Daarom voeren wij een actief, duurzaam beleid en streven wij naar continue verbetering op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

Bedrijfscertificeringen

Ons beleid heeft erin geresulteerd dat meerdere bedrijven binnen Totaal Techniek Groep zich hebben kunnen laten certificeren op gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu en vakmanschap.

Als opdrachtgever wil je er verzekerd van zijn dat je kwaliteit in huis haalt, waarmee veiligheid is verzekerd. Kwaliteit wordt onder meer verkregen doordat alle disciplines duidelijk en gestructureerd met elkaar communiceren en er gewerkt wordt op opgeruimde werkplekken en bouwplaatsen.

De basis van ons managementsysteem is de PDCA cyclus, welke staat voor Plan, Do, Check en Act. Deze cyclus wordt gebruikt om passend beleid te ontwikkelen en de uitvoering en verbetering ervan te waarborgen.

 • ISO 9001

  Om zorg te kunnen dragen voor een veilige omgeving voor zowel de uitvoerder als de gebruiker speelt de kwaliteit van de installaties als mede de kwaliteit van onze dienstverlening een belangrijke rol. Daarom werken wij met een kwaliteitsmanagementsysteem om tekortkomingen te signaleren en onze bedrijfsvoering te verbeteren. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd voor ISO 9001.

  TTG bedrijven die beschikken over een NEN-EN-ISO 9001 certificaat zijn:

  • TotalKlima B.V.
 • BRL 6000

  BRL 6000 certificering garandeert de kwaliteit van het ontwerp en de aanleg van installaties in de bouwsector. BRL 6000 is geen norm, maar een beoordelingsrichtlijn onder beheer van KvINL, een specifiek keurmerk voor de installatiesector. Hiermee wordt aangetoond dat zowel het ontwerp als de aanleg van de installaties voldoen aan wettelijke eisen en gestelde veiligheidsvoorwaarden. Het BRL 6000 certificaat biedt de zekerheid voor opdrachtgevers en consumenten dat de installaties duurzaam en veilig zijn ontworpen.

  TTG bedrijven die beschikken over een BRL 6000 certificaat zijn:

  • KR Elektrotechnieken (Deelgebied 1, 2 en 3)
  • TotalKlima (Deelgebied 21)
 • VCA

  VCA is een beproefd programma waarin diverse branches in de Nederlandse industrie hun kennis en ervaring op het gebied van veilig en gezond werken hebben gebundeld. Met een VCA-certificaat leggen wij de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. Hiermee laten wij dat Totaal Techniek Groep veilig en gezond werken belangrijk vindt en zet uzelf neer als een deskundige en betrouwbare opdrachtnemer.

  TTG bedrijven die beschikken over een VCA certificaat zijn:

  • TotalKlima B.V.
  • TotalElektra B.V.
 • ISO 14001

  Zorgen voor een betere toekomst, daar draait het bij Totaal Techniek Groep om. Door middel van een milieumanagementsysteem hebben wij continue aandacht voor de gezondheid van onze medewerkers en de belasting van onze dienstverlening op het milieu. Ons milieusysteem is gecertificeerd voor ISO 14001.

  TTG bedrijven die beschikken over een NEN-EN-ISO 14001 certificaat zijn:

  • TotalKlima B.V.
 • Erkend leerbedrijf

  Wij leiden graag mensen op. Sinds 1 augustus 2015 is dit het landelijk beeldmerk voor alle erkende leerbedrijven. Dit beeldmerk laat zien dat we mbo-studenten opleiden binnen ons bedrijf.

 • NVKL erkenning

  Wij zijn aangesloten bij de NVKL. De NVKL is een brancheorganisatie voor leveranciers en erkende installateurs op het gebied van koudetechniek en klimaatbeheersing.

 • F-gassen certificering

  In dit keurmerk zijn de eisen vastgelegd voor certificatie F-Gassen voor bedrijven. Bij werkzaamheden voor derden is het hebben van dit certificaat verplicht. Deze regeling borgt dat een BRL-100 gecertificeerd persoon de controles en onderhoud aan installaties uitvoert namens een gecertificeerd bedrijf.

 • SCIOS

  Voor stookinstallaties zijn we binnen Totaal Techniek Groep gecertificeerd voor SCIOS. De stichting SCIOS is eigenaar van, beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Daarmee voldoen wij aantoonbaar aan de Nederlands wet- en regelgeving.

  TTG bedrijven die beschikken over een SCIOS certificaat zijn:

  • TotalKlima B.V.