Wat is NEN?

NEN staat voor NEderlandse Norm. Vanuit het bouwbesluit zijn er diverse normen aangewezen waarin het minimale veiligheidsniveau van installaties in bouwwerken staat beschreven. Deze gebouwgebonden installaties moeten voldoen aan de NEN-normeringen. Er zijn verschillende NEN-normeringen. Deze normen beschrijven het ontwerpen, de realisatie en ook de wijze van inspecteren. Deze normen worden in het algemeen ook vermeld in de zakelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en de installateur.

NEN-inspectie

Wilt u weten welke NEN-inspectie van toepassing is op uw installatie of wilt u een NEN-inspectie voor u bestaande installaties, neem dan contact met ons op. Wij kunnen de NEN-inspectie snel en eenvoudig voor u regelen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op en vraag naar één van onze specialisten.

Contact