Klimaat- en verwarmingsystemen moeten eens in de 5 jaar worden gekeurd

EPBD staat voor Energy Performance of Building Directive en is een Europese wet, welke is vastgelegd op 19 mei 2010. Vanuit deze wetgeving moeten gebouwbeheerders/gebouweigenaren, maar ook gebruikers (afhankelijk van situatie) eens in de 5 jaar hun klimaatsystemen (koeling en warmtepompen) laten keuren. Dat geldt sinds de invoering van de EPBD III vanaf een koelvermogen van meer dan 70 kW per installatie of systeem. Ook is dezelfde grens getrokken voor verwarmingssystemen.

Totaal Techniek Groep kan u alles vertellen over deze keuring en ontzorgt u graag hiermee.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op en vraag naar één van onze specialisten.

Contact