PED staat voor Richtlijn Drukapparatuur

PED staat voor Richtlijn Drukapparatuur. De Richtlijn drukapparatuur geldt voor alle samenstellen en stationair opgestelde drukapparatuur met een maximale toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar. Per 19 juli 2016 is ‘Richtlijn 2014/68/EU Drukapparatuur’ van kracht en vervangt ‘Richtlijn 97/23/EG’.*

De doelen van deze richtlijn zijn:

  • het harmoniseren van nationale wetgevingen met betrekking tot drukapparatuur zodat deze geen belemmering vormen voor vrij handelsverkeer;
  • veiligheid voor personen en omgeving door het stellen van minimale essentiële veiligheidseisen waaraan drukapparatuur moet voldoen. Dit betekent dat drukapparatuur zodanig moet worden ontworpen, vervaardigd, gecontroleerd en indien van toepassing uitgerust en geïnstalleerd, dat de veiligheid ervan gewaarborgd is.

Totaal Techniek Groep verzorgt PED-certificaten

Totaal Techniek Groep verzorgt PED-certificaten voor koelinstallaties. Deze certificaten zijn verplicht voor de grotere warmtepomp-, koel-,vries- en airconditioninginstallaties in uw bedrijf. Er wordt gekeken naar de componenten en de verbindingen van de installatie. Van deze keuring wordt een technisch dossier opgesteld en de installatie wordt voorzien van een CE-markering en identificatienummer. Tijdens de keuring wordt er gekeken naar de componenten, de verbindingen en het afpersen.

Wij kunnen de PED-keuring snel en eenvoudig voor u verzorgen. Neem contact met ons op.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op en vraag naar één van onze specialisten.

Contact