Project

Hoofdaannemer renovatie gebouw C Stationsplein Assen


Opdrachtgever

In het kantoorgebouw Stationsplein 10 in Assen gaan wij als hoofdaannemer gebouw C optimaliseren. Het gebouw wordt aangepast aan de wensen van de nieuwe huurder Uniform Agri. De gebouweigenaar heeft ons als hoofdaannemer aangesteld. Hiermee hebben wij de coördinatieverplichting over het hele werk. Wij maken vooraf een planning zodat er snel en efficiënt gewerkt kan worden en wekelijks wordt er een bouwvergadering gehouden. Wij vervaardigen de benodigde tekeningen, de gecoördineerde plafondtekeningen en revisietekeningen, inclusief de hieraan ten grondslag liggende berekeningen.

Het project bestaat uit het optimaliseren van de huidige klimaatinstallaties, er komt een aanvullend klimaatplafond en het systeemplafond wordt vervangen. De bijbehorende installaties worden aangepast op de nieuwe situatie. Wij werken hiervoor samen met Verwol voor de klimaatplafonds en HS techniek voor het bouwkundige gedeelte.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit het voorzien van de begane grond van een multisplit klimaatinstallatie. De eerste tot en met de derde verdieping wordt voorzien van een klimaatplafond. Hiervoor wordt een nieuwe warmtepomp geplaatst en de bestaande CV-installatie wordt uitgebreid ten behoeve van de klimaatplafonds.

De huidige ventilatie- en regeltechniek wordt aangepast. De huidige luchtbehandelingsinstallaties worden aangepast. De verlichtingsinstallaties worden vervangen en er zijn nog meer elektrotechnische werkzaamheden, zoals verlichting, brandmeldinstallaties, inbraak en WTB-installaties.

Wij werken altijd volgens de laatste wet- en regelgeving. In het bijzonder gaat het dan om het bouwbesluit en de daarin voorgeschreven NEN-normen, de gemeentelijke bouwverordening en het vigerende bestemmingsplan.