25 mei 2021

Is uw kantoorgebouw klaar voor de toekomst?

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012, bron: www.rvo.nl.

Nú is de kans om uw kantoorgebouw te laten voldoen aan de wetgeving die per 1 januari 2023 ingaat. Namelijk dat uw kantoorgebouw moet voldoen aan energielabel C. Voldoet uw gebouw hier reeds aan dan hoeft u niks te doen. Voldoet uw gebouw hier niet aan? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen door de huidige situatie waarin veel mensen thuis werken zonder al te veel overlast uw gebouw klaar maken voor de toekomst. Uiteraard is er nog veel onzeker. In hoeverre blijven mensen straks thuis werken en hoeveel m2 heb ik daardoor nodig rekening houdend met voldoende onderlinge afstand. De tijd vliegt, voor u het weet is het 1 januari 2023. Dus begin nu.

Hoe maken wij uw gebouw klaar voor de toekomst?

Allereerst vindt een inventarisatie plaats van uw gebouw waarbij het energielabel wordt vastgesteld. Hierna gaan we in overleg met u kijken welke ambitie er is en wat uw plannen zijn voor de toekomst.

Op basis van de inventarisatie maken wij een mogelijk stappenplan. We gaan u voorleggen welke aanpassingen er gedaan kunnen worden om verduurzaming te realiseren, welke impact dit zal hebben op uw vastgoed én energielabel en welke investering hiervoor nodig is. Ons stappenplan is niet louter gebaseerd op deze maatregel. Wij adviseren op basis van de maatregel die in 2023 gerealiseerd moet zijn en op basis van de maatregelen die u nog staan te wachten in de jaren die hierop volgen.

Meerjarenonderhoudsplan

Desgewenst kunnen wij dit stappenplan opnemen in uw MJOP. Heeft u nog geen MJOP, dan kunnen wij deze voor u opstellen. De basis voor onze MJOP’s zijn de financiële belangen afgezet tegen energiebesparing, duurzaamheid en continuïteit. Dit geeft u als beheerder of eigenaar de mogelijkheid een prioritering en planning te maken. U kunt nu hiermee gaan bepalen welke verduurzamingsstappen u wilt nemen voor uw gebouw en op welke termijn.

Waarom is de label C verplichting voor kantoren in 2023?

De verplichting is een afspraak in het Energieakkoord uit 2013. In 2019 zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd voor de gebouwde omgeving in het Klimaatakkoord, namelijk het realiseren van een energie neutrale gebouwde omgeving in 2050. Concrete maatregelen die zijn ingevoerd op de vastgoedmarkt moeten de energietransitie bevorderen. Zo moeten in 2023 alle kantoorgebouwen energielabel C hebben en in 2030 zelfs energielabel A. Dit levert niet alleen een betere prestatie op van uw vastgoed, dit komt ook de productiviteit van de medewerkers ten goede.

Diverse subsidies en fiscale maatregelen om deze maatregelen te realiseren voor uw als vastgoedbeheerder bestaan nu al, zoals de MIA en EIA. Deze investeerdersaftrekregelingen zorgen voor een fiscaal voordeel ten opzichte van ‘grijze’ investeringen. De SDE++ is hier bijgekomen. Neem contact met ons op als u hierover meer informatie wilt. Onze experts adviseren u graag.