16 januari 2024

Werktuigkundige installaties

We hebben de opdracht ontvangen van Aroundtown om op de Max Euwelaan 60 te Rotterdam werkzaamheden te verrichten aan werktuigkundige installaties. De werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het bestaande kantoorpand.

Na sloop- en demontagewerkzaamheden van de GWK- en CV-installaties leveren we en vervangen we de luchtbehandelingskasten inclusief warmtewiel, batterijen, filtersectie en ventilatoren.

We reconditioneren de overige luchtbehandelingskasten, we vervangen de motoren en passen de voedingskabels aan. We vervangen de roosters en sluiten de luchtbehandelingskasten aan op het bestaande kanaalwerk.

Regeltechniek

Tevens wordt de regeltechniek aangepast aan de nieuwe luchtbehandelingskasten, overige ruimtes worden op de regeltechniek aangesloten en er wordt een CO2-meting en regeling ingebouwd.