Project

Technisch beheer, onderhoud en service Waardeweg 40 - Haarlem


Opdrachtgever

Uitgevoerd door

In 2021 voeren wij in opdracht van IV-groep het preventief en correctief onderhoud uit aan de Waarderweg 40 te Haarlem. Wij voeren het onderhoud uit aan de werktuigkundige installaties.

Technisch beheer, onderhoud en service

Het preventief onderhoud omvat het in goede staat houden van de installaties door middel van inspectie, controle, beproeving, doorsmeren en afstellen. Het omvat tevens het bijregelen van de installatiedelen zodat deze optimaal blijven functioneren en storingen worden voorkomen. Mochten er onverhoopt toch storingen optreden dan vindt het correctief onderhoud plaats.

Plan van Aanpak

Voorafgaand aan het onderhoud wordt er een plan van aanpak opgesteld. Er wordt een nulmeting gedaan door middel van een statusbepaling en de onderhoudsstrategie wordt in samenspraak met de opdrachtgever vastgesteld. Aan de hand hiervan wordt een onderhoudsjaarplan opgesteld en een meerjarenonderhoudsplan. Wij werken met een vast onderhoudsteam bestaande uit contractbeheerder, werkvoorbereider, onderhoudsmonteur en een servicemonteur. Er worden vaste momenten vastgesteld waarbij voortgangsoverleg is tussen beheerder, gebruiker en Eco Energy Service. Wij zorgen ervoor dat er pro-actief verbeterpunten worden aangereikt op het gebied van continuïteit, verbruik en duurzaamheid. We leveren aan het einde van het jaar een jaarrapportage waarbij het afgelopen jaar wordt geëvalueerd en dat als leidraad gebruikt kan worden om de strategie te bepalen voor het nieuwe contractjaar. De servicedesk staat 24/7 ter beschikking.