Project

Donk 1 – Barendrecht

Dienstverlening


Opdrachtgever

Uitgevoerd door

Nieuwe hoogrendements ketels geplaatst

Wij hebben voor één van onze opdrachtgevers op het adres de Donk 1 te Barendrecht de ketels vervangen. De bestaande ketels hebben we buiten bedrijf gesteld en gedemonteerd. We hebben een transmissieberekening gemaakt om het gewenste vermogen vast te stellen bij een bepaalde gewenste buitentemperatuur en windsnelheid. Er zijn nieuwe hoogrendements ketels zijn geplaatst. Verder hebben er verschillende andere werkzaamheden plaats gevonden ten behoeve van de nieuwe ketels. Dit betreft onder meer condensleidingen, gasvoorzieningen, expansievat, vul- en aftapkranen, thermometers, overdrukbeveiliging en isolatie.

Aanpassen regeltechniek

In de technische ruimte is de bestaande schakelkast aangepast ten behoeve van de nieuwe ketels. In de nieuwe situatie is een nieuwe HCS6000 regeling gemonteerd. Het ketelwater wordt weersafhankelijk voorgeregeld. De transportpomp in het ketelcircuit is tevens de circulatiepomp over de kortsluit verdeler/verzamelaar. Bij nachtverlaging blijft deze transportpomp in bedrijf. Tevens zijn de bekabeling van de schakelkast alsmede de bekabeling naar de regelcomponenten en apparaten nieuw geplaatst.