9 mei 2022

Voor één van onze grotere projecten, gevestigd aan de Apollolaan tekenen wij met BIM (Bouw Informatie Model). BIM biedt vele voordelen voor onze opdrachtgever.

Bij BIM wordt er gebruik gemaakt van een integraal model waarin informatie van alle betrokken partijen verwerkt is. Vanuit het BIM-model worden aanzichten en doorsneden ontwikkeld. Er kan snel een planning, inkoop, kostenbewaking en kostprijscalculatie gemaakt worden. Het grote voordeel van het met BIM tekenen is dus een aanzienlijke tijdswinst en kostenbesparing, door transparantie en heldere communicatie.

Met dit model is er ook altijd direct en duidelijk inzicht op de gemaakte wijzigingen. Dit wordt ook direct vertaald naar de calculatie, planning en inkoop.

Het is vrij eenvoudig om verschillende ontwerpen met elkaar te vergelijken, waardoor er in de besluitvorming een goed overzicht is welk ontwerp het beste uitgevoerd kan worden