14 oktober 2021

ISO 14001 is dé mondiale norm voor milieumanagement

TotalKlima heeft het ISO 14001 keuringscertificaat uitgereikt gekregen. KIWA heeft vastgesteld dat het door TotalKlima B.V. gehanteerde milieumanagementsysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 14001:2015 voor het toepassingsgebied: het verlenen van service, onderhoud en renovatie van CV- en klimaatinstallaties en technisch beheer van werktuigbouwkundige installaties.

Duurzaamheid

ISO 14001 specificeert de eisen van een milieumanagementsysteem dat een organisatie kan gebruiken om haar milieuprestaties te verbeteren. Deze internationale norm is bedoeld voor gebruik door een organisatie die op een systematische wijze haar milieuverantwoordelijkheden wil managen, die bijdraagt aan de milieupijler van duurzaamheid.

Milieubeleid

ISO 14001 sluit aan bij onderwerpen als MVO en circulaire economie en speelt in op het belang voor organisaties om hun milieubeleid te baseren op een goed inzicht in zowel de interne als externe ontwikkelingen, maar ook in de eisen en verwachtingen van belanghebbenden. Binnen TotalKlima is het een continu proces om de ‘groene’ positie van het bedrijf in de keten te verbeteren en het milieubeleid te verankeren in de algemene bedrijfsstrategie.