7 maart 2022

Dit project betreft vernieuwing van de klimaattechniek dat gerealiseerd wordt aan de Geroflat in Zeist. In opdracht van Woongoed Zeist nemen wij hier de werktuigkundige werkzaamheden voor onze rekening. De bestaande twaalf ketels worden vervangen voor nieuwe ketels en de huidige expansievaten worden vervangen voor nieuwe expansievaten, ook vervangen wij de regeltechniek en transportpompen en gaan we de groepspompen in het onderstation vervangen.

Werktuigkundige werkzaamheden

Er moeten diverse werktuigkundige werkzaamheden plaats vinden om aan de nieuwe situatie te voldoen. Zo gaan we de huidige meet- en regelsysteem op verantwoorde wijze afvoeren en zullen we een nieuwe meet- en regelsysteem leveren en monteren. Een aantal andere werkzaamheden die we gaan verrichten zijn, de cv-transportleidingen vernieuwen, het vervangen van de centrale luchtafscheider, vernieuwen van de dakdoorvoer, vernieuwen van de rookgasafvoer buizen, het vervangen van de ketelpompen inclusief de ketel overstortventielen, ketel keerkleppen en ketel afsluiters. Tot slot vernieuwen we de gasleiding vanaf de nieuweketel.

Elektrotechnische werkzaamheden

Voor het vernieuwen van de verdeelinrichting zullen we de verlichting van de ketelhuizen en het schakelmateriaal in slagvaste uitvoering doen.

Inspectie

Ook zullen we meerdere inspecties verzorgen voor de opdrachtgever Woongoed Zeist zoals, eerste of bijzondere inspectie (EBI) van de nieuwe ketels, het uitvoeren van een Scope 7A keuring aan de gasleiding en het uitvoeren van een Nox meting bij de ketels.

Op dit moment is ons projectkantoor al druk aan het engineeren. We verwachten eind 2022 met onze werkzaamheden aan te vangen.

Wilt u meer informatie wat we voor uw vastgoed kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via info@totaaltechniekgroep.nl of telefonisch + 31(0)20 567 24 00.