Winkelcentrum De Pettelaar – Den Bosch

Voor één van onze opdrachtgevers heeft Eco Energy Service in winkelcentrum De Pettelaar te Den Bosch de opdracht ontvangen om de CV-ketels vervangen. Dit project zal binnen een aantal weken worden uitgevoerd. De installatie wordt in zijn geheel gedemonteerd en verwijderd. Eco Energy Service voert hiervoor de volgende werkzaamheden uit: Het buiten bedrijf stellen van de bestaande ketels met toebehoren; het demonteren van de bestaande ketels; het afsluiten van de bestaande ketels van gas, verwarmingsleidingen, elektrische kabels en kabels voor de regeltechniek; het demonteren en afvoeren van de rookgasafvoerbuizen; het aftappen van de verwarmingsinstallatie, voor zover als nodig voor de werkzaamheden voor de technische ruimte en onderstation; het ter plaatse ontmantelen en in delen afvoeren van de hoofdaanvoer en retourleiding en de CV-ketels. De nieuwe ketels zijn hoog rendement ketels.

Doordat de huidige regeltechniek de nieuwe hoog rendement ketels niet optimaal zou kunnen aansturen wordt ook de regeltechniek vervangen. Hierdoor kan het maximale rendement worden gehaald. In de nieuwe situatie is er gekozen voor een HCS vrij programmeerbare regeling die in de kast is gemonteerd.