Nieuwe ISDE-pot van 70 miljoen

De pot met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is  weer open. Zowel particulieren als zakelijke gebruikers ontvangen met de ISDE een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Voor 2017 staat opnieuw €70 miljoen gereserveerd.
De ISDE 2017 loopt van 2 januari tot en met 31 december 2017. Het totaalbudget voor de ISDE in 2017 is €70 miljoen. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie.

Meer voor zonneboilers
Ook in 2016 was er €70 miljoen subsidie te vergeven. Deze pot is niet volledig op gegaan, mede omdat het eerste kwartaal van het jaar nodig was om op te starten. Er zijn kleine veranderingen in de regeling doorgevoerd. Zo is de tegemoetkoming voor zonneboilers groter geworden.

Minder aardgas, meer duurzaam
De overheid stimuleert de komende jaren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Met de ISDE worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.