Specialistisch onderhoud op maat

Moderne klimaatinstallaties zijn zeer complex en vragen om specialistisch onderhoud. Onze monteurs beschikken over de vereiste vakkennis en gereedschappen op het gebied van verwarming-, koude- en ventilatietechnieken alsmede meet- en regeltechnieken. Het periodieke onderhoud is opgenomen in onderhoudschema’s en geschiedt met behulp van een onderhoudscontract.

Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de installaties blijven presteren zoals in het oorspronkelijke ontwerp is bedoeld. Dit houdt tegelijkertijd in dat de installaties tijdens de levensduur in de juiste condities gehouden worden, dat de veiligheid en de optimale werking gewaarborgd wordt en verstoringen in het proces zoveel als mogelijk worden voorkomen.

Meerjaren onderhouds planning (MJOP)

Een meerjaren onderhouds planning (MJOP) welke wij kunnen opstellen geeft tevens inzicht in de aankomende kosten op lange duur en op levensverwachting van uw installatie.

Met een gebouwbeheersysteem op afstand “meekijken”

Omdat wij via een gebouwbeheersysteem diverse instellingen en parameters in de gaten houden, kunnen wij in veel gevallen een storing al zien aankomen en de instellingen zodanig wijzigen om deze te voorkomen. Desondanks kunnen storingen alsnog voorkomen. Doordat wij op afstand ‘meekijken’, weten we precies welke monteur geschikt is om de storing te verhelpen. Dit scheelt tijd en dus geld. Totaal Techniek Groep is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar om de storing te melden.

 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op en vraag naar één van onze specialisten.

Contact