Duurzame oplossing

In een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie wordt bodemenergie gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Het benutten van bodemenergie is een duurzame oplossing waarmee het verbruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking fors teruggedrongen wordt.

Grondwater als energiebuffer

In een WKO installatie wordt grondwater in de dieper liggende bodem benut als energiebuffer. Onderdeel van een WKO installatie is een warmtewisselaar waarmee in de winter koud water in de koude bron geïnjecteerd wordt en ’s zomers het opgewarmde water in een warme bron. In de zomer kan een gebouw gekoeld worden door het koude water op te pompen. ’s Winters wordt een gebouw verwarmd door het warme water op te pompen.

Er zijn verschillende soorten bodemenergiesystemen, zoals open systemen en gesloten systemen. Neem contact met ons op om te onderzoeken welk systeem het beste bij uw vastgoed past.

Subsidiemogelijkheden

Energiebesparende (duurzame-) investeringen zoals WKO installaties komen in aanmerking voor subsidie middels de Energie-investeringsaftrekregeling (EIA). De investeerder dient wel onder de profit sector te vallen, en dient te voldoen aan de eisen welke gesteld worden door SenterNovem en het Ministerie van Economische zaken.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op en vraag naar één van onze specialisten.

Contact