Milieuvriendelijk en duurzaam

Onze aarde raakt langzamerhand uitgeput door het overmatig gebruik van fossiele brandstoffen (gas). Een warmtepomp is een milieuvriendelijk en duurzaam alternatief voor fossiele brandstof. Warmtepompen worden namelijk ingezet bij het opwaarderen van onuitputtelijke omgevingswarmte uit de bodem, grondwater, oppervlaktewater en buitenlucht/ventilatielucht.

Verschillende soorten waterpompen

De lucht-lucht warmtepomp is het meest bekend als airconditioning en onttrekt zijn energie aan de lucht, en blaast die verwarmde lucht de ruimtes in.

Een lucht-water warmtepomp brengt de warmte, onttrokken aan de buitenlucht, naar een watercircuit op hogere temperatuur. Deze warmte kan benut worden voor verwarmingsdoeleinden van de productie van sanitair warm.

Een water-water warmtepomp haalt de warmte uit opgepompt grondwater, koel- of oppervlaktewater of uit een grondcollector (geothermie) en brengt de warmte naar een watercircuit op hogere temperatuur.

Wilt u weten welke warmtepomp het beste bij uw vastgoed past, neem dan contact met ons op.

Subsidiemogelijkheden

Energiebesparende (duurzame-) investeringen zoals warmtepompsystemen komen in aanmerking voor subsidie middels de Energie-investeringsaftrekregeling (EIA). De investeerder dient wel onder de profit-sector te vallen en dient te voldoen aan de eisen welke gesteld worden door SenterNovem en het Ministerie van Economische zaken.

 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op en vraag naar één van onze specialisten.

Contact