Geef brand geen kans.

Het is belangrijk om een brand in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken. Een brandmeldcentrale is een onmisbaar onderdeel van een goede brandbeveiliging. In Nederland wordt er vanuit de bouwregelgeving eisen gesteld aan de brandveiligheid van gebouwen. In veel gevallen moet een gebouw beveiligd zijn tegen brand door middel van een brandmeldcentrale (BMC).

Een brandmeldcentrale

Bij de brandmeldcentrale komen alle signalen van de rookmelders, handbrandmelders en andere beveiligingssensoren samen. De brandmeldcentrale kan hierop reageren door het activeren van de ontruimingsinstallatie, sprinklers, rook- en warmteafvoerinstallaties, flitslichten, openen van nooduitgangen, sluiten van branddeuren, openen van liften. Door snel te handelen kan een brandmeldcentrale zoveel mogelijk verwondingen bij personen en schade aan het gebouw voorkomen. Brandmeldcentrales gaan eigenlijk altijd hand-in-hand met de ontruimingsinstallatie. De ontruimingsinstallatie zorgt ervoor dat aanwezige personen zo snel mogelijk gewaarschuwd worden, zodat zij tijdig en veilig het gebouw kunnen verlaten.

Wij kunnen dit proces van ontwerp, installatie en onderhoud voor onze rekening nemen en zo een brandmeldcentrale ontwerpen die het beste past bij uw gebouw.

 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op en vraag naar één van onze specialisten.

Contact