Werkvoorbereider

TotalKlima – Vestiging: Moordrecht.

Werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• spreekt een uit te voeren project vooraf door met de projectleiding en anderen, gericht op het technisch ontwerp, de tekeningen en de planning;
• stelt de projectindeling op voor werkvolgorde, deeltaken, urenbewa¬king en materiaalvoorziening;
• bezoekt projecten ten behoeve van de uit te voeren taken;
• zorgt voor tijdige levering/ aanvoer van materialen en gereedschap op het project;
• bewaakt voortgang (deeltaken), urenverbruik e.d. en rapporteert in dezen aan de projectleider;
• maakt, bij wijzigingen in het project, calculaties en materiaalspecificaties en stelt offertes op;
• verzorgt indien gewenst door de projectleider de correspondentie en de afstemming ter zake met de opdrachtgever en de montageleiding;
• trekt ten behoeve van de ojecten de benodigde materialen uit;
• zorgt per project voor een goede vastlegging en archivering van de geleverde installaties en de eventuele doorgevoerde wijzigingen;
• verricht de benodigde administratieve handelingen, zoals facturering, opdrachtbevestiging behorende bij de projecten of treft hiervoor de voorbereidingen;
• verzorgt en bewaakt goedkeuringsprocedures voor de opdrachtgever bij instanties en (nuts)bedrijven;
• verzorgt de bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
• dient weekstaten tijdig en volledig te hebben ingevuld en geeft deze af aan de leidinggevende.

Uiteraard vereisen wij de juiste opleidingen en diploma’s. Voor de functies verwachten wij motivatie en een flexibele instelling, waarvoor wij bieden een brede en afwisselende functie in een prettige en goede werksfeer met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Men dient in bezit te zijn van een rijbewijs B.