Service monteur CV/AC

TotalKlima – Vestiging: Moordrecht. Locatie: omgeving Eindhoven

De werkzaamheden bestaan uit:
• Opsporen verhelpen van storingen aan kleine en grote verwarmingsinstallaties;
• Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de installaties;
• verzorgt de technische voorbereiding van het werk;
• bereidt bestellingen voor ten aanzien van het door hem benodigde materiaal en geeft de bonnen af aan de servicecoördinator;
• verzorgt de sortering van materiaal ten behoeve van overige serviceprojecten;
• verzorgt buiten de normale bedrijfstijden de planning van storingswerkzaamheden;
• registreert onvolmaaktheden en meldt dit aan de servicecoördinator;
• overlegt bij calamiteiten over de voortgang van de storingswerkzaamheden;
• rapporteert al zijn werkzaamheden op het service- respectievelijk onderhoudsdocument;
• acquireert, indien eindverantwoordelijke op locatie, bij de opdrachtgever;
• verzorgt, indien eindverantwoordelijke op locatie, de introductie op locatie van nieuwe werknemers, inclusief de uitzendkrachten;
• meldt onveilige situaties aan de servicecoördinator of de bedrijfsleiding;
• weekstaten dienen tijdig en volledig ingevuld te zijn en te worden afgegeven aan de leidinggevende.