Contractbeheerder

TotalKlima – Vestiging: Arnhem

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

Tijd
• Het maken, realiseren en bewaken van alle benodigde planningen betreffende de onderhoudsprojecten/-contracten (financieel, voorbereiding uitvoering, etc.).

Geld
• De budgettering van het onderhoud;
• Het signaleren van meer/minder werk en dit financieel afhandelen;
• De calculatie/afronding/taakstelling van meer- en minderwerk;
• De commercie: onderhandeling/verkoop aan opdrachtgever;
• De uitvoering van het factureringsschema en bewaking betaling;
• Het prognosticeren van het financiële resultaat;
• Het inkopen van goederen en diensten in overleg met de afdeling inkoop.

Organisatie
• Het onderhoudsteam vaststellen, in overleg met de vestigingsmanager c.q. regiomanager;
• Het functioneel leidinggeven aan het onderhoudsteam;
• Het aansturen en bewaken (financieel, planning, kwaliteit etc.) eventuele onderaannemers;
• Het bijwonen contractbeheerdersvergaderingen.

Relatie
• Het genereren van aanvullende opdrachten bij een bestaande opdrachtgever in overleg/samenwerking met de vestigingsmanager c.q. regiomanager;
• Het evalueren van het functioneren van de medewerkers binnen het onderhoudsteam en de terugkoppeling hiervan aan de medewerker en/of de vestigingsmanager;
• Het meewerken in de uitvoering van opleidingstrajecten van medewerkers van het onderhoudsteam;
• Het opbouwen van een langdurige (vertrouwens)relatie met de opdrachtgever en alle betrokken partijen.

Techniek
• Het bewaken en ontwikkelen van de technische kwaliteit van de offertes en onderhoudscontracten;
• Het bij klanten, medewerkers en andere relaties uitdragen van de technische ontwikkelingen en alle disciplines.

Informatie
• Het verzorgen van een volledige en correcte informatieoverdracht (schriftelijk en/of mondeling) naar alle betrokken partijen (in- en extern) met betrekking tot alle onderhoud gerelateerde zaken;
• Het opstellen van een onderhoudsplan;
• Het rapporteren over de voortgang van zijn/haar onderhoudscontracten aan de vestigingsmanager c.q. regiomanager;
• Het zorgdragen voor een evaluatie van de onderhoudscontracten.

KAM
• Het opstellen, voor zijn/haar onderhoudsproject, van benodigde keuringsplannen, ARBO-plannen, milieuplannen en veiligheidsplannen, etc., het uitvoeren en bewaken hiervan;
• Het toezien op de organisatie van toolbox bijeenkomsten voor VCA-projecten;
• Het houden van veiligheidsinspecties op zijn/haar onderhoudsprojecten;
• Het erop toezien dat de nieuwe werknemers, inclusief uitzendkrachten, een introductie krijgen op het onderhoudsproject.

Uiteraard vereisen wij de juiste opleidingen en diploma’s. Voor de functies verwachten wij motivatie en een flexibele instelling, waarvoor wij bieden een brede en afwisselende functie in een prettige en goede werksfeer met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Men dient in bezit te zijn van een rijbewijs B.