Neringpassage 25-135 Lelystad

In de Neringpassage te Lelystad heeft TotalKlima de CV-ketels vervangen ten behoeve van het winkelcentrum. De oude CV-ketels zijn gedemonteerd en de nieuwe CV-ketels zijn aangesloten op het bestaande leidingwerk. De nieuwe ketels worden aangesloten op de nieuwe HCS-regeling. De regeling zal worden vervangen, inclusief tekenwerk. Deze zal op basis van buitentemperatuur een aanvoertemperatuur maken volgens een ingestelde stooklijn. Deze zal de benodigde hoeveelheid capaciteit modulerend inschakelen en uitschakelen. Na uitvoering van de werkzaamheden vinden de gebruikelijke keuringen plaats.